Wat betekent seks voor jou? Wat vind je fijn aan seks met je partner? En wat is voor jullie belangrijk tijdens seks? Dit zijn vragen die voorbij komen in de interviews van het onderzoek Seksualiteit in Nederland, waarvoor ik je graag zou uitnodigen als je tot de doelgroep behoort (zie Wie?).
Het doel van deze studie is om te begrijpen hoe seks tussen mannen en vrouwen verloopt. Er is hier in Nederland eerder onderzoek naar gedaan, maar dat bestaat doorgaans uit het invullen van een vragenlijst. Daar zitten grote nadelen aan, bijvoorbeeld dat je antwoord beperkt blijft tot het aanvinken van een hokje. Maar seks past niet in een hokje, en dus zijn er verhalen, meningen en ervaringen nodig om te begrijpen wat er in bed gebeurt. Van jou, van je partner, en van jullie samen.

Persoonlijke interviews met open vragen geven je de ruimte om jouw beleving van seks te vertellen. De anonieme interviews in dit onderzoek hebben het karakter van een gesprek; ze zijn informeel en vragen van jouw kant zijn welkom. Voor mij als wetenschapper bevatten je antwoorden belangrijke informatie, en daar ga ik zorgvuldig en respectvol mee om. Ik luister aandachtig en oordeel niet. In totaal zullen er vijfenveertig koppels geïnterviewd worden, een interview duurt circa een uur.

De onderzoeker


Mijn naam is Myra Bosman en ik ben afgestudeerd in zowel Engels als Sociologie. Ik werk als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik mijn onderzoek Seksualiteit in Nederland uitvoer. Als sociologe richt ik mij specifiek op seksualiteit, en seksuele interacties in het bijzonder. Ik wil graag begrijpen welke ideeën vrouwen en mannen over seks hebben en hoe zij dit beleven. Sociologie richt zich op het in kaart brengen van menselijk gedrag, en daarbinnen richt ik mij specifiek op seksueel gedrag.

mura-bosman

In 2011 ben ik afgestudeerd als sociologe op onderzoek naar het vrouwelijk orgasme tijdens heteroseks, waarvoor ik mannen en vrouwen heb geïnterviewd over hun ervaringen, meningen en belevingen. Ik heb daardoor ruim ervaring met het interviewen van vrouwen en mannen over seksualiteit, en waardeer de openheid en eerlijkheid waarmee mensen mij te woord staan. Mijn respect en bewondering voor de deelnemers is groot; zij zijn het belangrijkste van mijn werk, want zonder hen geen onderzoek.

Het onderzoek Seksualiteit in Nederland wordt begeleid door Prof. Dr. Giselinde Kuipers en Dr. Rachel Spronk, met wie ik regelmatig overleg. Zij zijn beide verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en monitoren de voortgang van het onderzoek.

Interviews


Om meer inzicht te krijgen in de seksuele beleving van vrouwen en mannen, interview ik partners zowel samen als individueel over seksualiteit. Volledige anonimiteit is gegarandeerd en de vragen zijn van te voren goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Universiteit van Amsterdam (zie ook Anonimiteit). Je behoudt altijd het recht om vragen niet te beantwoorden of je uit het onderzoek terug te trekken.

Deelname aan de interviews kost in totaal ongeveer drie en een half uur van je tijd, verspreid over vier tot acht weken. Je wordt twee keer samen met je partner geïnterviewd, en vervolgens ieder een keer individueel. Alle interviews worden door mijzelf afgenomen en daar is geen andere onderzoeker bij aanwezig. Een interview duurt ongeveer een uur, en het geluid wordt opgenomen met een klein opnameapparaat. Deze opname typ ik uit, waarbij ik deels hulp krijg van getrainde assistenten. Ik toon voor het interview een foto van mijn assistenten, en mochten jullie een persoon herkennen dan wordt diegene uitgesloten van het uittypen van de interviewopname. De geluidsopname wordt volledig gewist van de recorder na het uittypen, en op een veilige plek bewaard.

Anonimiteit


De enige die weet heeft van jouw deelname aan dit onderzoek, ben jijzelf, je partner en ik als onderzoeker. Verder heeft niemand hier weet van, dus ook mijn begeleiders en assistenten niet.
Hoe werkt dat? Ten eerste krijg je direct een pseudoniem, een naam die niks met jouw eigen naam te maken heeft. Contactgegevens, zoals mailadres en telefoonnummer, worden opgeslagen onder dit pseudoniem en worden enkel bewaard in de weken dat de interviews plaats vinden. Daarna worden ze automatisch gewist.

Daarnaast tekenen wij allebei een overeenkomst waarin we afspreken dat niets uit het interview onder jouw eigen naam naar buiten wordt gebracht. Ook staat hierin dat eventuele gegevens die naar jou te herleiden zijn (zoals je woonplaats of het werk dat je doet), worden aangepast in publicaties van het onderzoek. De geluidsopname van interviews wordt direct van de recorder gewist na het uittypen. Een kopie wordt opgeslagen op een beveiligde plaats waar alleen ik toegang tot heb.

Tenslotte heb ik mijn onderzoeksopzet en vragen voor de Ethische Commissie van de Universiteit van Amsterdam verantwoord. Ik geef hierin onder andere precies aan hoe ik de anonimiteit van de deelnemers waarborg. Deze verantwoording is goedgekeurd door de Ethische Commissie, wat betekent dat de uitvoering zorgvuldig en correct is bevonden. De coördinator van deze commissie kun je hier eventueel over contacten (zie contact).

Publicaties


Naar aanleiding van de studie Seksualiteit in Nederland zal er een aantal artikelen verschijnen in (wetenschappelijke) tijdschriften. Deze artikelen zullen te zijner tijd ook op deze site te vinden zijn. Hier gaat echter wel een aantal jaar overheen, omdat de interviews eerst moeten worden afgenomen, uitgeschreven, gecodeerd en geanalyseerd voor ik de bevindingen kan opschrijven.

Wel zijn hier al enkele andere publicaties over seksualiteit van mijn hand te vinden:

Did you come? The (un)importance of the female orgasm during heterosex (2011)

Plezier in bed: met of zonder vrouwelijk orgasme, Sociologie Magazine (2013)

Ik ben ontzettend slecht in seks, Nrc.Next en NRC (22/23-09-2014)